ANOVATION ASIA (HONG KONG) LTD.

• Unit B & C, 8/F Easy Tower, 609 Tai Nan West Street, Lai Chi Kok, Kowloon,
Hong Kong, CHINA

• Tel: + 852 3977 1799 - Fax: +852 3977 1798CHINA OFFICE

• 17/F Guangren Building, No. 1-7 Guangren Road, Yuexiu District,
Guangzhou, CHINA

• Tel: + 8620 8335 8418


Anovation © 2017